Tænk frit42.000 unge står uden for fællesskabet


42.000 unge i alderen 15-24 år står udenfor fællesskabet. De har ikke en ungdomsuddannelse, er ikke i gang med at tage en og har ikke et job. De er snublet i et stadig mere strømlinet uddannelsessystem. Mange mistrives og er ensomme. De har ofte helbredsproblemer og psykiatriske diagnoser, dårlige karakterer fra folkeskolen eller for nogens vedkommende et misbrug eller en kriminel løbebane.


De vil gerne være med og samfundet har brug for dem. Men de har svært ved at finde en vej ind i fællesskabet og tabes alt for ofte i krav, regler og systemtænkning i kommunerne. De finder i stedet sig selv efterladt foran en skærm, alene på et klubværelse eller formålsløst drivende i udkanten af samfundet.

Flere unge med i fællesskabet


Tænk hvis det var vigtigere, hvad den enkelte unge kunne og ville, end hvad reglerne sagde, de skulle og måtte. Så det blev vigtigere at få de unge godt på vej i livet, end at få dem ud af de offentlige kasser.


Tænk, hvis de unges egen motivation betød mere. Hvis de menneskelige møder og de faglige skøn kunne overtrumfe rigide regler og firkantede standarder. Så der kunne gives mere tid eller gribes hurtigere ind. Stilles strengere krav eller tildeles større støtte. Fokuseres mere på behandling, jobindsats eller uddannelse, alt efter hvem den enkelte er og hvad der giver mening.


Livet skal være meningsfyldt for alle mennesker i Danmark – og derfor mener vi også, at det er et samfundsansvar, at vores unge er godt i gang med at gribe livet. For alle unge skal kunne ses for dem de er, drømme om fremtiden og finde en vej ind i fællesskabet

Mine forslag


De unges udvikling skal sættes i centrum og beskæftigelsesindsatsen sættes fri

Arbejde og uddannelse ligestilles, så den enkelte unges udgangspunkt og bedste vej videre bliver styrende for valget af indsatser. Kommunerne skal sikre relevante uddannelsestilbud. De unge skal have én kontaktperson på tværs af myndigheder og forvaltninger.


Større ansvar, frihed og forventninger til kommunerne

Radikale Venstre vil indføre ét resultatmål for kommunernes indsats: Det skal nedbringe antallet af børn og unge uden uddannelse eller beskæftigelse med over 25 pct. i 2030 svarende til 12.000 færre unge. Alle proceskrav og detailmål i beskæftigelsesindsatsen for de unge afskaffes. Der tilføres 0,5 mia. kr. til bedre indsatser i de kommuner, der tilslutter sig målet.


Ungeindsatsen skal oprustes

Skoler, daginstitutioner, fritidstilbud mv. styrkes med 4 mia. kr. så alle børn fremover får faglige kompetencer og bedre trivsel – og så færre kommer til at stå uden job eller uddannelse i fremtiden. Der skal desuden investeres i bedre og mere fleksible uddannelsestilbud til udsatte og sårbare unge for 500 mio. kr. om året - herunder bl.a. FGU, EUD mv. Endelig skal der investeres 200 mio. kr. om året i tidligere opsporing, bedre psykiatriske og sociale tilbud i alle kommuner mv.