Slut med ubehagelige kommentarer og cigaretrøg i skolegården: Nu er politikerne blevet enige om en løsning


De mindste elever fra Skolen på Nyelandsvej har skoletaskerne fulde af dårlige oplevelser med forbipasserende, der skyder genvej gennem deres skolegård. Det problem skal låger i begge ender af den nærliggende gangsti løse.


Hvis man skal fra Nyelandsvej til Frederiksberg Centret i østlig retning, så er det fristende at dreje til højre og skyde genvej via den gangsti, der snor sig forbi skolegården tilhørende Skolen på Nyelandsvej.


Det er der rigtig mange mennesker, der gør hver dag. Omkring 1.000 mennesker viser en optælling, som 'Det lille elevråd' på Skolen på Nyelandsvej foretog sidste år. De talte slet og ret alle forbipasserende på en tilfældig onsdag i tidsrummet klokken 7-17. Resultatet blev 1.038.


Størstedelen af de mere end 1.000 forbipasserende holdt sig til gangstien, men 74 skød genvej og gik tværs over skolegården. Det er især dem, som eleverne på Nyelandsvej, der tæller 0.-5. klassetrin, er kede af at få så tæt på, når de leger.


- De kan for eksempel råbe 'flyt dig', 'hold afstand' eller 'jeg skal forbi'. Og det også selvom det faktisk er vores gård, fortalte formand for 'Det lille elevråd', Molly Kørner Toldam, til FrederiksbergLIV i en artikel i januar 2022 under overskriften 'Vi vil have vores skolegård i fred'.


- Det værste er, når de ryger, og man får cigaretrøg i hovedet, supplerede næstformand Selma Büsing Wendel.


Låger i begge ender

På vegne af skolekammeraterne skrev Molly og Selma et brev til Frederiksberg Kommunes undervisningsudvalg og gjorde opmærksom på de ubehagelige oplevelser. Undervisningsudvalget kvitterede ved at aflægge skolen et besøg, og nu ser det ud til, at man også har fundet en løsning på problemet.


I hvert fald vedtog et enigt undervisningsudvalg mandag aften, at der skal opsættes låger i begge ender af den nærliggende gangsti. Ved hver af de to låger kommer der et skilt, hvor det tydeligt vil fremgå, at man går igennem en skolegård, og at man skal udvise hensyn over for børnene.


De to låger vil desuden give Skolen på Nyelandsvej mulighed for at kunne åbne op ind til et lille normalt aflåst grønt areal med en bålplads, der ligger ud til gangstien. Det vil betyde, at skolen får tilført nogle nye værdifulde og grønne kvadratmeter til deres lille skolegård.


Løsningen evalueres efter seks måneder for at be- eller afkræfte, at den har den ønskede effekt.


Formand for undervisningsudvalget, Ruben Kidde (R), er glad for den kommende løsning, som han oplyser vil blive effektueret hurtigst muligt og i hvert fald inden sommer:


- Jeg er stolt over, at vi på Frederiksberg har seje børn som Molly og Selma, der har rakt ud til os politikere. Det er 100 procent elevernes fortjeneste, at vi nu sætter låger op i begge ender af stien med klar og tydelig skiltning, så vi kan få alle voksne til at "opføre sig pænt" i mødet med børnene. Det er også et plus, at skolen nu kommer til at kunne udnytte det grønne areal ved bålpladsen bedre. Vi vil følge med i udviklingen fra politisk hold, lover Ruben Kidde.


Artiklen er bragt 8. marts 2022 på kobenhavnliv.dk