Vi skal sikre flere pædagoger til vores børn i dagtilbud. Og vi skal investere i at skabe verdens bedste folkeskole. Som formand for undervisningsudvalget på Frederiksberg har jeg erfaringer fra virkeligheden, som jeg vil tage med på Borgen. Fx vil jeg jeg stopper det af regeringens politik, som betyder at kommunerne i hovedstaden har utrolig svært ved at rekruttere pædagoger og lærere. 


Jeg drømmer om et Danmark, hvor der er plads til alle og brug for alle. Hvor vi tror lige så meget på den enkelte, som vi tror på fællesskabet. Hvor alle har en plads om samfundets bord. For mig starter det med pædagoger nok i vores dagtilbud og fortsætter med en skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt.


Udfordringen er, at der i dag slet ikke er er pædagoger nok til at levere den kvalitet og omsorg, der skal til for de mindste. Særligt ikke i hovedstaden De læreruddannede vælger skolerne fra. Folkeskolerne har hverken ressourcer eller albuerum nok. Og alt for mange børn og unge er ramt af en usund præstations- og perfekthedskultur, som skaber sorg og mental mistrivsel. 


Det er ikke godt nok. Alle børn skal have voksne nok omkring sig i dagtilbuddene (reelle minimumsnormeringer) og ingen børn må gå ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne.


11 forslag til en bedre børne- og skolepolitik:


Vi skal investere 4 mia. kr. ekstra i dagtilbud, skole og klub. Pengene skal gå til flere lærere, en forbedring af skolernes evne til at løfte de svageste elever, flere pædagoger og bedre fritidstilbud.


Vi skal give 2 forpligende børneløfter som betyder at 1) alle børn skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader skolen og 2) antallet af børn som mistrives skal falde markant. Det koster 1 mia. kr. til sociale indsatser i skolerne, og kommunerne skal forpligte sig på at skabe resultater for pengene.


Vi skal løse hovedstadens problemer med at rekkruttere lærere og pædagoger. Regeringens “hovedstadsbashing” har desværre medført, at der vil blive uddannet alt for få pædagoger og lærere i byen. Det skal vi gøre op med, fordi alle børn fortjener nok voksne i deres opvækst og uddannelse.


Trivselskommission skal vende hver en sten om børns mentale trivsel. Alt for mange børn og unge har det elendigr, og antallet stiger. Derfor vil jeg have nedsat en kommission – som vi kender det fra andre store velfærdsproblemer – som skal afdække, hvordan vi kan forstå problemet bedre og give bud på, hvordan man meningsfuldt kan fastsætte indikatorer til at følge udviklingen og kække kurven.


Vi skal ansætte 4.500 flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så alle børn har adgang til uddannede voksne. Derudover skal vi styrke pædagoguddannelsen med både timer og praksiserfaring. 


Vi skal give skolerne et frihedsbrev, så den enkelte skole i langt højere grad får mulighed for at planlægge deres undervisning så den giver mening for lige præcis dem. 


Vi skal give en lærergaranti, som sikrer kvalitet i undervisningen. Der skal afsættes en mia. kr. fra staten. Pengene skal bruges på tolærer-timer, forberedelsestid eller andet, som styrker undervisningen.


Vi skal investere massivt i uddannelserne til lærer og pædagoger, så uddannelserne bliver mere attraktive, og så pædagoger og lærere er bedre rustet til praksis og bedre kan fastholdes i faget bagefter. 


Vi skal sætte et mål om at at 75 procent af personalet i dagtilbud skal være pædagoger. I dag er det sjældent mere end 60% af personalet, der er uddannede pædagoger. For at løfte pædagogandelen kræver det, at flere af de dygtige medhjælpere, uddanner sig. Det skal i bane vejen for med midler til efteruddannelse og lettere adgang til meritpædagoguddannelsen. 


Vi skal investere i fritidspædagogikken. Fritidsinstitutionerne er en væsentlig nøgle til at forebygge sociale problemer og skabe sammenhæng i hverdagen. Fritidspædagogikken skal derfor have et massiv ressourceløft efter en årrække med store besparelser. 


Vi skal gøre læreruddannelsen til en af landets mest søgte uddannelser. Det skal bl.a. ske ved at løfte den til en femårig uddannelse på kandidatniveau.

Ruben Kidde om børn og skole


“Jeg vil give et løfte fra Borgen til børnene: Alle børn skal trives i en tryg og fri barndom. Alle børn skal lære at skrive, læse og regne. Så alle børn sættes fri til at forme deres eget liv.