Danmark skal vise vejen for resten af verden med vedvarende energi og blive det første land i verden med en høj ensartet CO2-afgift. Det er forureneren der skal betale og ikke klimaet.

 

Klimakrisen er den største og mest komplekse krise, vi skal løse. Men den rummer også enorme muligheder for at skabe en bedre verden og et bedre liv for den enkelte, hvis vi handler klogt.

 

Nok er Danmark kun et lille land, men hvis vi handler modigt, kan vi inspirere resten af verden med vores eksempel. Politikere skal have modet til at være grønne, før de er røde eller blå. Her har statsministeren og Socialdemokratiet fejlet, og de skal lægge kursen om efter næste valg.

 

Uden  klimahandling bliver kloden 3 til 5 grader varmere i 2100, med milioner og atter af millioner af klimaflygtninge og en ødelagt natur. I Danmark har regeringen pyntet sig med lånte grønne fjer og satset på en hockeystavstilgang, som har gjort os til et falsk foregangsland for klimaet. Jeg kan kun støtte en regering efter valget, som reelt ændrer kurs og sætter klimaet forrest.


15 forslag til en mere ambitiøs klimapolitik:


Indfør en høj ensartet CO2-afgift der dækker alle virksomheder, der udleder klimagasser. De største forurenere og landbruget må ikke slippe med så store rabatter at afgiften bliver tandløs.

 

Drop vindmølleloftet og andre bureaukratiske regler i Danmark som sætter en kæp i hjulet for den grønne omstilling. Klimakrisen er for vigtig til at vi kan vælge de grønne løsninger fra. 

 

Danmark skal være CO2-neutralt i 2040. Vi kan ikke vente helt til 2050 med at blive et klimaneutralt samfund ligesom regeringen ønsker. Ambitionen skal rykkes frem med 10 år. 

 

Indfør en klimafond på 25 mia. kr. som skal gå til at virksomhederne kan sætte turbo på deres grønne omstilling. Vi skal være klar til at prioritere mere af det økonomiske råderum til klima.

 

Indfør en passagagerafgift på flyrejser, så vi betaler for CO2-udledninger. Lad overskuddet fra flyafafgiten gå ubeskåret til at investere i nye grønne brændsler, så vi i fremtiden kan flyve grønt.

 

Invester milliarder i CO2-fangst, direct air capture og power-to-x (PtX) teknologi. Klimakrisen skal både løses ved at nebringe vores CO2-forbrug, og ved at satse på nye grønne løsninger. 

 

Støt de grønne iværksættere som arbejer med fremtidens grønne teknologier. Danmark har alle chancer for at blive hjemland for grønne vækstvirksomheder, der medvirke til at løse klimakrisen.

 

Sats på 1,5 mio. elbiler i 2030. Det er en fordobling ift. regeringens politik, og det vil sammen med fx roadpricing og forureningsfrie zoner i byerne nedbringe fossil kørsel. Desuden skal vi stoppe salg af fossilbiler fra 2025 og fjerne rabatten til hybridbiler, så kun rene elbiler favoriseres. 

 

Revidér klimaloven. Klimaloven om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimanuetralitet i 2050 var et nybrud i 2020, da jeg var med til at vedtage den i Folketinget. Men målene er ikke ambitiøse nok. 

 

70% + 10% klimamålsætning i 2030. Målet om 70% CO2-reduktion i 2030 betyder at politikere glemmer de danske udledninger i udlandet. Mit mål er 80% reduktion i 2030, hvoraf 10% er vores bidrag til udlandet. 

 

Klimabistanden skal øges. Danmark har råd til at give mere til dem, der har allermindst og står overfor de allerstørste udfordringer. Det er en moralsk forpligtelse at øge klimabistanden.

 

Klimadiplomatiet skal styrkes. Hvis Danmark reelt skal være et grøn foregangsland skal vi styrke vores grønne diplomati i EU- samt FN-regi, og vi skal udstationere flere energirådgivere i vækstøkonomier for at udbrede dansk ekspertise inden for energisystemer og grøn omstilling.

 

Sats på bæredygtighed. Danmark er ikke foregangsland på det bæredygtige. Vi skal blive langt bedre til satse på bæredygtigt byggeri (fx træbyggeri), bærefygtigt tøj og genanvendelse af affald. Og vi skal indføre en “reklamer ja-tak ordning” så vi nedbringer unødigt papirforbrug. 

 

Opret en stor dansk generationsskovfond, hvis formål er at suge CO2 ud af luften og derigennem gøre Danmark til et klimapositivt land, som betaler af på den klimagæld, vi har.

 

Udbyg mest muligt havvind - hurtigst muligt. Danmark skal udnytte det fulde potentiale for energiøer og havvindmølleparker i Nordsøen. Jeg øsnker at etablere 40 gigawatt havvind i 2040, og ikke kun 35 gigawatt i 2050 som regeringen foreslår. Det er en 17-dobling af den nuværende havvind i Danmark, og vil sikre grøn strøm til mindst 40 mio. europæiske husstande i 2040.

Ruben Kidde om klimapolitik


“Jeg har siddet i Folketinget tidligere, og fra 2020-21 var jeg som radikal klimaordfører med til at forhandle 6 millioner ton

CO2-reduktioner i hus og lægge fundamentet for en dansk CO2-afgift. 


Stod det til regeringen havde aftalerne været langt mindre og 70%-målet ville være udenfor rækkevidde. De satsede på hockeystaven

og på at sende problemet videre til yngre generationer. 


Jeg vil derimod være fremtidens stemme.”