Vi skal satse på uddannelser, forskning og innovative miljøer, som kan tiltrække internationale talenter. Uddannelse er vejen til frihed. Derfor vil jeg investere i stedet for spare.


Med regeringens besparelser på ungdomsuddanelser, universiteter den offentlige forskning i Danmark, taber vi kampen om de internationale talenter og iværksætterspirer. 


Jeg vil i stedet hæve ambitionerne: investere i uddannelse, forskning og innovative miljøer, som kan tiltrække internationale talenter og gøre os verdensførende bl.a. indenfor grøn teknologi.


7 forslag til mere uddannelse og forskning:


Stop sparekniven på uddannelser. Jeg vil annullere regeringens årlige besparelser. Så timetallet ikke barberes ned, og så der er reel plads til fordybelse og ret til feedback.


Fjern uddannelsesloftet. Jeg vil fjerne uddannelsesloftet helt og loftet over internationale studiepladser.


Stop udflytningen af uddanelser fra byen. Indsæt kritik af udflytninger som et flertal står bag.


Sats på internationale studiemiljøer. Med flere og bedre internationale studiemiljøer, at vi kan tiltrække de dygtigste talenter fra hele verden, og tilskynde til at mindst halvdelen af alle danske studerende rejser ud under deres studier.


Flere midler til forskning. Jeg vil give bedre vilkår og afsætte flere midler til forskning. Forskning er ikke et luksusgode, men grundlaget for, at vi kan løse væsentlige samfundsproblemer og fx sikre rent drikkevand i fremtiden og helbrede alvorlige sygdomme.


Støt forskning i virksomhederne. Jeg vil give små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at investere i forskning og udvikling ved at forhøje forskningsfradraget, så beskatningen af forskningsaktiviteter lempes.


Styrk iværksætterkulturen. Jeg vil styrke iværksætterkulturen i Danmark, så flere bliver i stand til at starte egen virksomhed. Det starter tidligt med at børn i skolen stifter bekendtskab med iværksætteri. Og det fortsætter i ungdommen, hvor jeg bl.a. vil oprette legater til studerende, som har en god forretningsidé. Desuden handler det om at sikre mere attraktive rammeilkår for iværksættere.

Ruben Kidde om uddannelse og forskning


“Danmark skal investere i uddannelser, forskning og innovative miljøer, som kan tiltrække internationale talenter og gøre os verdensførende bl.a. indenfor grøn teknologi."