Vi har for mange gakkede regler, som betyder at udenlandske medarbejdere såvel som danske statsborgere, der er udenlandsk gift, tvinges ud af landet – lige fra den japanske køkkenchef til den danske stjerneforsker.

 

Jeg drømmer om et Danmark, hvor vi giver plads til og tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Hvor du bliver behandlet ens uanset hvor du og dine forældre kommer fra. Uanset hvordan du ser ud. Uanset din kulturelle og religiøse baggrund. Og uanset hvem du elsker.


Det kræver, at vi tager et opgør med den fremmedgørende og menneskefjerne udlændingepolitik, der har domineret Danmark i mange år, og som har påvirket så mange skæbner på måder, der kan være svære at finde nogen fornuft i. Flygtninge, der holdes isolerede i lejre, når de kunne lære dansk og arbejde. Virksomheder, der må gå glip af dygtige udenlandske medarbejdere, når netop de medarbejdere kunne hjælpe virksomheder med at vokse, skabe vækst og skatteindtægter. Danskere, der må forlade landet, når de i stedet kunne blive boende i Danmark med dem, de elsker.


Det giver i mit hoved ingen mening. Og det skaber langt flere problemer end det løser.


11 forslag til en mere ordentlig udlændingepolitik:


Flere dygtige udlændinge og internationale danskere

Danske statsborgere skal kunne bo i deres eget land med deres udenlandske ægtefælle. Så længe man lover at forsørge sig selv og er klar til at lære dansk, skal man ikke mødes med krav om bankgaranti og en masse andet. 

 

Det skal være lettere for danske virksomheder at få talent udefra. Det vil jeg bl.a. sikre ved at  sænke beløbsgrænsen, og ved at  afskaffe loftet over internationale studiepladser på de videregående uddannelser.

 

Det skal være let for internationale studerende at komme til Danmark og slå sig ned. Derfor går jeg bl.a. ind for at alle internationale studerende får automatisk tilladelse til at blive og arbejde i Danmark i tre år efter endt uddannelse. Hvis de er i arbejde efter tre år skal de også automatisk have ret til at blive. Og vi skal samtidig have en internationaliseringstrategi med et mål for, at mindst halvdelen af alle danske unge kommer til udlandet under deres studier. 


Integration

Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede i asylsystemet skal vi afklare, hvad folk kan, og give adgang til arbejdsmarkedet. Og indvandrere, som har siddet i årevis på kontanthjælp, skal i gang med arbejde eller uddannelse. Hvis vi kan gøre det for ukrainske flygtninge kan vi gøre det for alle. 

 

Automatisk statsborgerskab til unge født i Danmark. Unge, som er født og opvokset i Danmark, skal anerkendes som danske. Har man bestået folkeskolens afgangsprøve og afholdt sig fra kriminalitet, skal man have dansk statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave.

 

Integrationsydelsen skal afskaffes. Den skaber fattigdom og betyder, at familier i Danmark må leve på et eksistensminimum. Det gør intet godt for integrationen, at børn vokser op i fattigdom. Tværtimod.

 

Integrationsvurderingen af børn skal fjernes, så vi ikke længere ser, at børn ned til 8 år nægtes at bo i Danmark med deres forældre, fordi reglerne siger, at de har større tilknytning til et andet land.

 

Ordentligheden i udlændingepolitkken skal tilbage. Vi skal droppe den lovgivning som i dag betyder, at der gælder særlige regler for udsatte boligområder i Danmark. Fordi det bryder med princippet om, at vi alle er lige for loven.


Asyl og flygtninge

Der skal være styr på tilstrømningen af flygtninge. Flere danske kræfter skal investeres i de fælles løsninger, der giver tryghed: Grænsekontrol ved EU’s ydre grænse, fælles håndtering af flygtninge og migranter – med fælles lejre i fx Nordafrika og bedre aftaler med afrikanske lande. Jeg mener, at alle ansøgninger om asyl skal ske til EU i stedet for til Danmark, og at Danmark herefter kan modtage flygtninge under ordnede forhold efter en aftalt EU-model.


Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen. Danmark svigter FN’s kvoteflygtningesystem. Kvotesystemet er grundlæggende den ordnede løsning, alle ønsker sig, hvor de svageste får hjælp først, og hvor landene modtager flygtninge under ordnede forhold. Det system skal vi fremme, ikke svække. Som minium skal Danmark tage 500 kvoteflygtninge om året. Og vi skal sætte en  stopper for, at kvoteflygtninge, som allerede er her, kun skal kan få midlertidigt ophold. 


Smykkelov, fattigdomsydelser, paradigmeskiftet mv. er gift for integrationen. Og derfor skal de afskaffes. 

Ruben Kidde om udlændingepolitik


“Jeg mener, at det skal være nemmere for dygtige udlændinge at komme til Danmark. Kan man få et job til overenskomstmæssig løn, skal man kunne komme hertil og bidrage med det, man kan. Har man forelsket sig i en udlænding, skal man ikke skulle forlade vores fællesskab for at være sammen med den, man elsker. Er man kommet hertil i flugt fra krig og ødelæggelse skal man have al den hjælp vi kan give – også den hjælp til selvhjælp det er, at få et arbejde, at kunne bidrage med det man kom som medarbejder, som medlem af den lokale fodboldklub, som menneske”.