Fremtid


Vores velfærd er presset af mangel på medarbejdere, og virksomhedernes vækstmuligheder hæmmes af mangel på arbejdskraft. 

Hvis vi vil løse disse problemer og frigøre borgere og erhvervsliv, må vi droppe symbolpolitikken gennem stærk økonomi og smarte reformer.


Jeg drømmer om en fremtid, hvor Danmark er åben for verden. Hvor vi tiltrækker internationale studerende, medarbejdere og medborgere. Og hvor vi vinder på kloge hoveder og ny teknologi. 


Fremtidens teknologi skal tjene mennesket


Vi oplever i disse år, hvordan kunstig intelligens, big data og automatisering spiller en større rolle i vores hverdag. Udviklingen rummer kæmpe potentialer, men også risici, som vi skal tage alvorligt.


Hvis vi griber det rigtigt an, kan de nye teknologier hjælpe os med at løse store samfundsproblemer som klimaforandringer og ulighed i sundhed. De kan skabe nye spændende jobfunktioner og øge vores produktivitet.


Men der er brug for politisk handling, hvis gevinsterne skal komme alle til gode. Vi skal sikre vores data og privatliv. Vi skal regulere tech-giganterne, så de tjener samfundet – ikke omvendt. Og så skal vi ruste alle til at forstå og anvende de nye teknologier klogt og kritisk.


For mig handler det om at bevare det bedste ved det gamle Danmark, samtidig med at vi bygger bro til fremtidens muligheder. Danskerne har altid formået at omstille sig og gribe de chancer, som verden byder på.


Det kræver investeringer i uddannelse, forskning og infrastruktur. Og det kræver politikere, som tør gå forrest med en positiv vision for, hvordan vi tackler de udfordringer og muligheder, udviklingen byder på.


Forandringerne går hurtigt, og vi må ikke sakke bagud. Men med vilje og fantasi kan vi gribe potentialerne i en teknologisk revolution for mennesket – ikke imod mennesket!Konkrete forslag 


International arbejdskraft

Vi har brug for reformer der sikrer hænder nok. Det handler om mere international arbejdskraft gennem bl.a. sænkning af beløbsgrænsen. 


Forebyggelse og teknologi i sundhedsvæsnet

Der skal være langt mere fokus på forebyggelse og ny teknologi i sundhedsvæsnet for at skabe et mere bæredygtigt sundhedssystem, som kan aflaste presset på ressourcer og forbedre patientbehandling.


Ambitiøs og sikker anvendelse af kunstig intelligens

Danmark har brug for en en ambitiøs strategi for implementering af kunstig intelligens til gavn for borgere og erhvervsliv, med fokus på dansk forskning i sikker AI-udvikling, der sætter international standard.


Skattelettelser for erhvervslivet

Vi skal lette skattebyrden for erhvervslivet, særligt gennem et 130 % fradrag for udgifter til forskning og udvikling, der vil stimulere økonomisk vækst og innovation. Iværksætterskatten bør også afskaffes.


Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri skal fremmes endnu mere i uddannelsessystemet for at  forberede studerende til en fremtid med innovation og selvstændighed.


Internationale familier og international uddannelse

Vi skal lempe reglerne for danske statsborgere, der ønsker at bo i Danmark med en udenlandsk ægtefælle, og afskaffe loftet over internationale studiepladser. Desuden skal flere danske studerende have erfaringer med hjem fra udlandsophold under deres studier.  


Målrettet seniorpension og fleksibel tilbagetrækning

Vi skal afskaffe efterlønnen og indføre en mere målrettet seniorpension for nedslidte borgere over 60 år. Formålet er at sikre en høj ydelse til nedslidte danskere, men samtidig skabe motivation for vores mange raske og rørige seniorer til at blive et år eller to længere i arbejde.