Klima


Som far til to børn kan jeg ikke lukke øjnene for den klimakrise, som vi står midt i. Jeg vil ikke være en del af en generation, der sender regningen videre til vores børn og børnebørn. Derfor er kampen for en grønnere fremtid min største politiske mærkesag.


Vi har allerede oplevet alt for mange konsekvenser af den globale opvarmning i form af ekstreme vejrforhold, oversvømmelser og naturkatastrofer. Samtidig mister vi arter og natur i et alarmerende tempo. Det er på tide, at vi politikere viser mod og lederskab ved at sætte handling bag de fine ord og ambitiøse målsætninger.


Som tidligere klimaordfører har jeg kæmpet hårdt for at sikre ambitiøse reduktioner af CO2 og grøn omstilling af Danmark. Jeg var konkret med til at forhandle 6 mio. ton CO2-reduktioner på plads under den forrige regering og lægge grunden til en dansk CO2-afgift. Men der er brug for endnu større ambitioner og hastighed, hvis vi skal nå i mål.


Min vision er, at Danmark viser vejen ved reelt at være et grønt foregangsland, der investerer massivt i den grønne omstilling inden for energi, transport, byggeri og landbrug. Vi skal turde tage de nødvendige, og svære beslutninger, der skal til, og som andre lande kan lade sig inspirere af.


Derfor lover jeg at kæmpe hver eneste dag for at sikre handling for klimaet og en bæredygtig fremtid, som vores børn kan være stolte af at få i hænderne. Den kamp vil jeg aldrig opgive!Konkrete forslag 


Mangedobling af vedvarende energi på land

Vi skal øge tempoet i udbygningen af havvind samtidig med at vi opnår en firedobling af vedvarende energi på land, hvilket involverer etablering af vindmølleparker og solceller på landbrugsjord. Nok grøn strøm er forudsætningen for at vi kan elektrificere hele samfundet, herunder også tung transport, fly og skibe, med brug af power-to-x brændsler.


Høj klimaafgift på landbruget og bæredygtig produktion

Der skal indføres en høj CO₂-afgift på landbruget, ligesom øvrige sektorer. Og vi skal etablere offentligt-private partnerskaber for grøn omstilling med mål om bæredygtig produktion.


CO₂-afgift på varer og lavere personskat

Vi skal indføre differentieret CO₂-afgift på forbrugsvarer for at fremme et grønnere forbrug, samtidig med at bundskatten sænkes for at opretholde provenuneutralitet.


Globalt klimaansvar

Vi skal tage et globalt klimaansvar ved at øge klimabistanden og fremme klimaretfærdighed, uden at det går ud over udviklingsbistanden.


Revision af klimaloven

Vi skal gå forrest i verden og sætte mål om en 80% reduktion i CO₂-udledning inden 2030 og at være 110% grønt i 2040. Dvs. at vi skal fjerne mere CO₂ fra atmosfæren end vi udleder.


Mål for Danmarks globale klimaaftryk

Vi skal have en dansk målsætning om at nedbringe det globale klimaaftryk fra danskernes forbrug med 60% inden 2030 sammenlignet med 1990.


Reduktionsmål for den offentlige sektors CO₂-aftryk

Vi skal indføre bindende mål for reduktion af CO₂-udledning fra offentlige indkøb og transport. 


Udtagning af lavbundsjorde

Vi skal have langt mere tempo i udtagning af lavbundsjorde og mindre produktive landbrugsjorde til genopretning af vådområder og skovdrift, for at mindske landbrugets klimaaftryk og øge biodiversiteten.