Muligheder


Som far til to føler jeg et stort ansvar for at overlade dem en verden i bedre stand, end den jeg selv overtog. Jeg er i politik for mine børns skyld. For at sikre at de og deres børn engang kan leve stærke og frie liv.


Derfor er det en mærkesag for mig, som radikal, at skabe en ny generationskontrakt, hvor vi forpligter os på, at hver generation skal give en bedre verden videre til den næste.


Det betyder, at vi må prioritere vores børn og de unge langt højere, end vi gør i dag. Vi skal sikre ordentlige forhold i vuggestuer og børnehaver. Vi skal give skolerne ressourcer til at løfte alle elever, så ingen tabes på gulvet. Og vi skal sikre de unge en uddannelse og et arbejdsliv, der rummer plads og muligheder for dem.


Samtidig skal vi selvfølgelig behandle vores ældre ordentligt og værdigt, med de ressourcer det kræver. Men balancen er forrykket, når en større og større del af vores fælles ressourcer bruges ensidigt på den ældre generation. Det kan ikke være rigtigt, at vi sender regningen videre til vores børn.


Derfor har jeg som formand for undervisningsudvalget på Frederiksberg været med til at sikre et tocifret millionbeløb til at sænke 

klassekvotienterne fra 26 til 24 elever i klasserne. Og derfor vil jeg arbejde hårdt på Christiansborg for at skabe en ny politisk retning, hvor vi prioriterer de tidlige og forebyggende indsatser. Hvor der investeres langt mere i børn, skole og uddannelser. Kort sagt i vores fælles fremtid.


For kun hvis vi alle løfter i flok og tager et medansvar, kan vi sikre, at vores børn og børnebørn overtager en verden med mindst lige så gode muligheder, som dem vi selv fik.Konkrete forslag


Ny generationskontrakt med fokus på børn og unge

Vi skal skabe en politisk generationskontrakt, der fokuserer på at investere i fremtidige generationer, sikre deres trivsel, dannelse og kompetencer, og give dem mindst lige så gode vilkår, som forrige generationer.


Børneløft med social investeringsramme

Vi skal have en årlig investeringsramme på 1 mia. kr. for at sikre, at alle børn kan læse, skrive og regne ved folkeskolens afslutning, og for at øge børns trivsel. 


Uddannede pædagoger i dagtilbud

Vi skal have mindst 75% uddannede pædagoger i danske dagtilbud for at højne kvaliteten for børnene i de afgørende tidligere år. 


Lærergaranti og ressourcer til folkeskolen

Vi skal investere 1 mia. kr. og give en garanti om at der altid er tilstrækkeligt med lærere i klasserne, for at løfte folkeskolens ressourcer og kvalitet, og for at sikre tillid hos forældre, lærere og elever.


Løft af uddannelseskvalitet og innovation

Vi skal investere 1 mia. kr. ekstra målrettet mod mere kvalitet, læring, teknologi og dannelse på vores ungdoms- og videregående uddannelser. Til gavn for alle fra udsatte unge til nye forskningstalenter.


Fjern loftet over uddannelsespladser

Vi skal fjerne loftet over uddannelsespladserne i de store byer, og dermed gøre det muligt for flere studerende at forfølge deres ønskede studieretninger, uanset hvor i landet de befinder sig.


Efter- og videreuddannelse

Vi skal investere i at gøre videregående efter- og videreuddannelse gratis for alle og etablere nye uddannelsestilbud. Det handler om at fjerne økonomiske barrierer, der kan forhindre voksne i at opdatere deres færdigheder eller skifte karrierevej gennem videreuddannelse.