Tænk fritVores børn og unge mistrives


Børn og unge mistrives i alarmerende grad. Antallet i psykiatrisk behandling er næsten fordoblet på ti år. Hver tredje unge kvinde har dårligt mentalt helbred og mere end halvdelen oplever stress. Flere og flere skader sig selv og udvikler spiseforstyrrelser.


Barndommen og ungdommen er for alt for mange præget af ensomhed, præstationspres og følelser af utilstrækkelighed. På skolen og ungdomsuddannelserne er der for få, der rækker hånden op og for mange, der prøver at give de svar, der forventes, i stedet for at være nysgerrige og frie til at forundres og lære nyt.

Mere leg, grin og nærvær i stærke fælleskaber


Tænk hvis alle børn kunne opleve en god og fri barndom med mere leg, frihed, fordybelse og glæde. Hvis der var lærere og pædagoger nok. Masser af nærvær og faglig begejstring. I både skoler, daginstitutioner og fritidstilbud. I foreningsliv og sportsklubberne. Så fællesskabet for alvor kunne tage hånd om alle og forebygge mistrivsel i skolegang og ungdomsliv.


Tænk hvis ungdommen kunne være fyldt med mere glæde, tryghed og støtte. Så de unge var mindre bange for at fejle og gik mere ubekymrede ind i fremtiden. Tænk hvis de, der har brug for det, ikke skulle vente i årevis på at få den nødvendige og rette hjælp.


Vi har en ambition om stærke fællesskaber for alle børn og unge – både i skolen, i fritiden, i foreningslivet og i familien.

Mine forslag


Flere mennesker og bedre normeringer i skoler, daginstitutioner, fritidstilbud

Gennem milliardinvesteringer i uddannelse, rekruttering og fastholdelse af lærere og pædagoger.


Trivselskommission for børn og unge

Kommissionen skal på et solidt fagligt grundlag afdække kilderne til den massive mistrivsel og komme med forslag til at ændre udviklingen.


Styrk børn og unges frie tid

Vi vil investere massivt i fritidspædagogikken, så alle børn og unge får flere præstationsfrie rum og fællesskaber samt den nødvendige bro mellem skolen og fritiden, der sikrer sammenhæng i børnenes dagligdag.


Børneløft

Løft af børn, der har det sværest, gennem sociale investeringer for 1 mia. kr. årligt. Det skal give rum til at kommunerne kan finde nye veje til at sætte ind målrettet mod mistrivsel og sociale udfordringer, der bremser børns muligheder.


Opgør med præstationsræset i skolerne og på ungdomsuddannelserne

Blandt andet skal skolerne sættes fri fra krav om lange skoledage, målstyring og test. Radikale Venstre ønsker et nyt optagesystem, ny karakterskala og langt mindre fokus på eksaminer og karakterer både i folkeskolen og på de videre uddannelsesveje.