Tænk fritFor mange lærer for lidt i vores skoler


Virkeligheden kalder i vores folkeskole. Den er overstyret og underfinansieret. Skoledagene er blevet for lange og vi er ikke lykkedes med inklusionsopgaven. Op mod hvert syvende barn forlader folkeskolen uden at kunne det basale.


For mange elever sidder alt for meget og er for ofte alene foran en computer for at løse den ene enslydende opgave efter den anden. De bliver undervist til test og eksaminer, og det dræner nysgerrigheden og virkelysten. Der er alt for mange hvide vægge og for lidt kunst, bevægelse og natur. Indeklimaet halter alt for mange steder. Der mangler ressourcer til reel inklusion, der får alle børn med. Lærerne mangler kollegaer, tid, overskud og plads til pædagogisk sparring. Det presser børns fællesskaber og lærelyst og sender alt for mange børn ud i skoleværing og mistrivsel.

En fri folkeskole, som løfter alle


Tænk hvis vi kunne sætte skolen fri af regler, lange skoledage og målstyring af undervisningen. Hvis børnene mødte ind til lærere og pædagoger, som havde tiden til langt bedre mulighed for at hjælpe hvert enkelt barn med at blive en del af fællesskabet og få mere ud af skoledagen.


Jeg ønsker at investere massivt i skolen, så der bliver flere lærere og ressourcer til langt mere spændende, meningsfuld og varieret undervisning. Så alle børn – uanset deres forskellighed og baggrund – møder en skole, der passer til dem, hvor de kan lære og udtrykke sig på deres egen måde. Så alle børn oplever, at de er betydningsfulde og så alle lærer at læse, skrive og regne. Så skolegangen blev fuld af oplevelser, fantasi, leg og virkelyst. Så skolerne blev fyldt med lys og farve, frisk luft og masser af bevægelse.

Mine forslag


En lærergaranti, der sikrer en ordentlig bund under ressourcerne i skolen

Så børn og forældre trygt kan have tillid til, at der er uddannede voksne til deres børn og rammer til at levere en undervisning med kvalitet.


Bedre lærer- og pædagoguddannelser

Uddannelserne skal bl.a. have flere timer, bedre vejledning og flere værksteder til at øve praksis, så uddannelserne bliver mere attraktive, pædagoger og lærere bliver bedre rustet til praksis og lettere kan fastholdes i faget bagefter.


Sæt folkeskolen fri for lange skoledage og målstyring

Så man på den enkelte skole kan tilrettelægge skoledagen og undervisningen, som man vil - med afsæt i hvad der passer bedst til børnenes behov.


Vi skal genstarte samtalen om skolen

Vi må ikke gentage fejlen fra folkeskolereformen, hvor politikken blev lavet henover hovedet på dem, det handler om. Derfor vil Radikale Venstre igangsætte en grøn betænkning, der skal blive det samlende arbejde, hvor vi taler med hinanden om formålet og retningen med vores fælles folkeskole.


Bedre indeklima i undervisningen

Radikale Venstre vil igangsætte et arbejde, som kortlægger indeklimaet på alle skoler og i tæt samarbejde med kommunerne prioriterer forbedringer til de skoler, der trænger mest.


Skru op for den praktiske og musiske skole

Radikale Venstre vil give elever flere timer i praktisk-musiske fag særligt i udskolingen. Alle skoler skal have ordentlige materialer til at bygge, spille, male, træne og øve.