Tænk fritMassivt pres på studerende og uddannelser


Ansøgertallet til de videregående uddannelser er i frit fald. Vi mangler mennesker både i vores børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse og i virksomhederne. Men mange steder er frafaldet stort og flere og flere studerende mistrives. Uddannelsespladser lukkes, flyttes og begrænses af politikere, der bruger dem som skakbrikker i et spil om vælgergunst og kommunalpolitik.


Nu spændes bæltet yderligere med nye forslag fra kommissioner, interessenter og partier om fx at afkorte universitetsuddannelserne og spare på SU’en. Det er den forkerte retning.


Det er som om, at vi har glemt, hvor meget uddannelse betyder for det enkelte menneske og for hele vores samfund. For dygtige medarbejdere og frie liv. For ungdommen og for drømmene om, hvem man vil være og hvad man kan blive.

Bedre uddannelser for flere – gennem hele livet


Tænk hvis vi satte mennesker først og uddannelserne fri i en ny samfundskontrakt. Satte den enkeltes livsdrøm først ved at give unge og voksne bedre uddannelsesmuligheder. Bandt de forskellige uddannelsestyper sammen til ligeværdige, attraktive forløb, man kan tjekke ind og ud af hele livet – som man selv ønsker det. Banede en ny vej til frihed, dannelse og udvikling. For den enkelte og for hele vores samfund. Investerede i mennesker, gjorde op med mistrivsel og stoppede besparelser, udflytninger og truslerne om at afkorte uddannelserne.


Vi vil sætte ungdommen fri ved at give større adgang til bedre uddannelser. Så den enkelte unge får bedre plads til at udvikle sig og forfølge sine drømme – og så det ikke er en katastrofe, hvis man snubler undervejs De unge er ikke bare tal i et regneark, man kan skynde på, spare på eller diktere livsbaner for. De unge skal høres – og de fortjener det bedst mulige grundlag for deres fremtid.

Mine forslag


Stop uddannelseslukningerne og opret nye uddannelsespladser, hvor det giver mening

Loftet over uddannelsespladser i de store byer skal afskaffes, og det skal igen være muligt at oprette engelsksprogede uddannelsespladser på områder med stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Der skal lægges en langsigtet, faglig plan for kompetencer og uddannelser til velfærd og virksomheder i hele Danmark.


Drop deltagerbetaling og giv ret til videreuddannelse, så flere kan uddanne sig mere

Der skal skabes reelle uddannelsesmuligheder hele livet ved at gøre deltidsuddannelse gratis og ved give alle adgang til videreuddannelse. Det skal understøttes af nye uddannelsestilbud, som man kan tage, mens man både arbejder og har et familieliv. Målet er at to ud af tre fremover kan forvente at tage en videregående uddannelse og at presset lettes på de unges uddannelsesvalg. Samtidig skal det bidrage til, at både praktiske, professionsrettede og akademiske uddannelser bliver mere attraktive indgange til et langt mere fleksibelt uddannelsesliv. Så den enkelte lettere kan forfølge sine drømme og så vi bedre kan imødekomme samfundets behov i fremtiden.


Kvalitetsmilliard og massiv investering i uddannelserne

Der skal investeres 1 mia. kr. om året i højere kvalitet, flere timer, mere feedback og bedre rammer for de studerendes læring. Det midlertidig løft for mindst 700 mio. kr. på vores gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt universiteterne skal gøres permanent.


Tag presset af ungdomslivet med målrettede indsatser for mere trivsel

En trivselskommission skal komme med faglige forslag til at mindske mistrivsel i ungdomsliv, på skoler og i uddannelser. Karakterskala, optagelsessystem og videreuddannelse skal tilrettelægges med fokus på at lette presset hos de unge.