Tænk grøntKlimakrisen og naturens rasen lægger verden i kaos


Klimaforandringerne raser og har vist sig at være langt vildere og gå hurtigere end frygtet. Verden har kurs mod en smertelig opvarmning. Fortsætter vi som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100 – og selv hvis vi stoppede al udledning, vil verdenshavene stige med 27 cm. Det har uoverskuelige konsekvenser for mennesker på hele kloden. Uden handling vil klimaforandringerne skabe øget fattigdom, migration, hungersnød, krig og katastrofer i fremtiden.


Der skal handles nu. Eksperterne i FN’s klimapanel, taler med en umisforståelig tydelighed: Det er nu, vi skal handle, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning. Tiden er ikke til planer for planers skyld. Vi har truffet vigtige politiske beslutninger. Nu skal beslutninger blive til virkelighed. Nu også af hensyn til vores sikkerhed og adgangen til sikker, grøn og billig energi.


110 procent grønt Danmark


Tænk hvis vi begyndte at afmontere drivhuset helt, i stedet for kun at lappe hullerne. Hvis vi fjernede mere CO₂ fra atmosfæren end vi tilførte. Så vi rent faktisk blev mere grønne – og ikke bare blev lidt mindre sorte – dag for dag. Så vi kan se vores børn i øjnene, når de spørger os, hvad vi gjorde for at bremse klimaforandringerne?


Den grønne omstilling skal booste Danmark, ikke bremse os. Danmark skal være et land, hvor man både kan starte bilen og varme sig i huset med grøn strøm fra vinden og solen. Hvor luften er ren og økonomien stærk, fordi vores industri og landbrug er globale ledestjerner på nye teknologier og plantebaserede fødevarer. Hvor vi skaber flere nye grønne jobs, videreuddanner os og løfter hele vores samfund væk fra de forurenende erhverv og industrier.


Mine forslag:
Klimaloven skal revideres og ambitionerne hæves, så de står mål med et 110 % grønt Danmark

Klimaloven har været et vigtigt første skridt både for klimaet og Danmark. Tre år er nu gået og vi er kommet langt. Men målet i 2030 skal hæves til 80 pct. og Danmark skal samlet udtage CO₂ af atmosfæren allerede i 2040. Det er muligt og det er opmuntrende.


En ambitiøs CO2-skattereform for grønnere landbrug og transport
En ekspertkommission kommer i efteråret 2022 med forslag til nye grønne afgifter på landbrugets og transportsektorens drivhusgasudledninger. På den baggrund skal vi samle Folketinget om en ny, ambitiøs skatteaftale, der skaber den nødvendige omstilling med bl.a. mere plantebaseret produktion og færre forurenende biler på vejen.


Drop vindmølleloftet og andre bureaukratiske regler  

Danmark har som det eneste land i verden et loft over, hvor mange vindmøller der må sættes op. Og der findes også andre bureaukratiske regler i Danmark som sætter en kæp i hjulet for den grønne omstilling. De regler skal droppes. For klimakrisen er for vigtig til at vi kan vælge de grønne løsninger fra.


Stop for direkte og indirekte støtte til fossil energi – og gasledningen til Lolland-Falster

Hvis vi skal nå vores klimamål, kræver det ikke blot en investering i grøn teknologi – men også at vi stopper med at øge vores afhængighed og støtte til fossil energi, fx ved en gasledning til Lolland-Falster.


En flyafgift som finansierer nye grønne brændsler

Indfør en passagerafgift på flyrejser, så vi betaler for CO2-udledninger. Lad overskuddet fra flyafgiften gå ubeskåret til at investere i nye grønne brændsler, så vi i fremtiden kan flyve grønt.


Støt de grønne iværksættere som arbejder med fremtidens grønne teknologier

Jeg vil gøre Danmark til verdens grønne startup-nation. Som klimaordfører for den radikale folketingsgruppe i 2020 lykkedes det mig at få et grønt iværksætterpanel på finansloven. Fordi der er brug for at lytte til iværksættere og investorer omkring, hvordan vi skaber bedre rammevilkår for, at de kan have succes i Danmark.


Sats på bæredygtighed

Danmark er ikke foregangsland på det bæredygtige. Vi skal blive langt bedre til satse på bæredygtigt byggeri (fx træbyggeri), bæredygtigt tøj og genanvendelse af affald. Og jeg mener, vi skal indføre en “reklamer ja-tak ordning” så vi nedbringer unødigt papirforbrug.


Grøn finanspolitik skal gøre op med afhængighed af afgifter fra sort energi

Statskassen er afhængig af indtægter fra sort energi. Det hæmmer den grønne omstilling. Derfor skal vi gøre finanspolitikken grøn, så de økonomiske fremskrivninger, vi planlægger efter, afspejler en grøn – ikke sort – fremtid, hvor vi når vores klimamål. Dette skal bl.a. indebære, at tabt provenu i forbindelse med den grønne omstilling skal håndteres centralt i Finansministeriet og ikke i de enkelte ressortministerier.


Et stærkt klima- og økonomiministerium skal være klimaets vagthund

Klimakampen er ikke bundet til ét politikområde eller ét ministerium. Historisk har klima, energi og forsyning været tæt forbundet. Og det gav mening dengang. Men klimapolitik skal tænkes ind i alle dele af vores samfund. Det kræver en ny organisering med et stærkt klimaministerium med ansvar for Klimaloven.


Borgerinddragelse og sameksistens skal sikre opbakning til grøn energi

Vi skal have en ny og inkluderende tilgang til borgerinddragelse og forankring når der udbygges med grøn energi. Det skal sikre bedre lokal forankring og mulighed for energifællesskaber. Fremme af klima og biodiversitet må aldrig blive hinandens modsætninger