Tænk grøntDen globale klimakrise rammer de mindste udledere hårdest


Verdens fattigste kalder på klimahandling. Men der lyttes alt for lidt fra de rigeste. Ved COP15 i København forpligtede verdens rigeste lande sig til at øge klimabistanden. Det er endnu ikke sket. Alt imens stiger verdenshavene, storme raser og tørke skaber sult i verden. Klimakrisens brutale virkelighed rammer dem, der har allermindst, allerhårdest.


Klimakrisens virkelighed kender ikke landegrænser. Der gøres mangt og meget for at nedbringe Danmarks udledninger af CO₂ inden for landets grænser. Men den virkelige klimakrise kender ikke landegrænser. Danskernes klimaaftryk og presset på biodiversitet fra vores forbrug kalder på en højere grad af globalt klimansvar.


Klimaflygtninge vil banke på Danmarks dør. Der er ingen tvivl. Allerede i dag er der flere, der flygter på grund af ekstremt vejr, end der flygter på grund af krig.


Danmark skal gå forrest i kamp for klimaretfærdighed i verden


Tænk hvis vi kan skabe en bedre, grønnere og mere sikker verden. Hvor verdenssamfundet træder til når klimaet raser. Når østater trues af stigende vandstand, skal vi hjælpe med klimasikring. Og når tropiske storme lægger byer og infrastruktur ned, skal vi bygge op. Når kulkraftværker øger luftforurening, skal vi rejse vindmøller.


Lad os skabe en vision for Danmark, hvor vores forbrug ikke skader andre lande. En vision om at bringe danskernes forbrug ned blandt de laveste i verden og hvor produktion af vores egne varer ikke belaster klimaet.


Jeg siger: Lad Danmark gå forrest og tage ansvar. Ansvar for at Danmark og verdens rigeste lande lever op til vores klimaforpligtelse overfor de mest udsatte af klodens folk.

Mine forslag:

Nyt ambitiøst reduktionsmål for danskernes klimaforbrug på 60 procent

Radikale Venstre vil have en politisk målsætning for klimaaftrykket af danskernes forbrug som en del af den nye klimalov. Udledninger fra vores forbrug skal bringes ned. Danmark skal vise vejen og nedbringe den globale udledning, der følger af vores forbrug, med 60 pct. inden 2030 sammenlignet med 1990.


Vi skal leve op til vores internationale forpligtelser og styrke bistand til klima og udvikling

For snart tretten år siden forpligtede en række rige lande sig på COP15-konferencen i København til at mobilisere milliarder i klimabistand. Det er endnu ikke sket. Derfor vil Radikale Venstre hæve vores klimabistand til et permanent højere niveau, så vi lever op til vores internationale forpligtelser. Og klimastøtten må ikke gives på bekostning af humanitær hjælp og udviklingsbistanden, som sideløbende skal hæves markant til mindst 1 pct. af BNI.


Dansk klimadiplomati skal styrkes

Danmark tager allerede et stort globalt ansvar. Men vores klimadiplomati og internationale samarbejder kan styrkes, så dansk viden aktivt bidrager mere til sikring mod klimakatastrofer, adgang til rent vand og grøn energi til verdens fattigste.


Produktion af danske varer skal gå forrest og blive bæredygtig

Danske virksomheder skal gå forrest og vise, at det er muligt at producere bæredygtigt. Vi foreslår et offentligt-privat partnerskab, med en ambition om at sikre, at alle dansk producerede varer skal være 100 pct. bæredygtige. Det vil sige CO₂ neutrale og med store hensyn til biodiversitet, miljø, sociale forhold mv. Alle danskere og hele verden skal vide, at når man køber dansk, køber man bæredygtigt.