Tænk grøntSprøjtemidler, kemi og forurening truer rent vand og mad


Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Rent drikkevand bliver fremtidens vigtigste ressource. Skal vores børn og børnebørn også kunne tænde for vandhanen og drikke direkte uden at være bange for sprøjtemidler og andre kemikalier i vandet, kræver det handling i dag.


Fortidens synder kræver nutidig handling. Alt for længe har de mange generationsforureninger forurenet vores grundvand og miljø. Og nye forureninger kommer til, senest med skandalerne omkring PFAS-forurening af vores drikkevand.


Verden mangler grønne proteiner og næring. Danmarks intensive landbrug, hvor mange marker bruges til foder fremfor fødevarer, skader klima og miljø. Og det mindsker vores globale bidrag til at afbøde den fødevarekatastrofe, som truer lige om hjørnet.


Renere vand og bedre mad


Tænk hvis Danmark viste vejen ud af fødevarekatastrofen. En vej hvor vores stolte arv som landbrugsland blev brugt til at udvikle, ikke afvikle landbruget. Og hvor ny teknologi og bæredygtige virksomheder gør, at vi kan producere mere plantebaseret mad og på et mindre areal. Tænk hvis det kunne være vores bidrag til de globale udfordringer vi står overfor.


Jeg drømmer om en fremtid, hvor der stadig er rent vand i vores vandhaner. Hvor rent drikkevand aldrig bliver en knap ressource. Hvor vi kan vande marker og give vores husdyr rent vand.


Mine forslag:

Ambitiøs og ensartet afgift på landbrugets udledninger skal sende klart incitament til landmænd

Kun med en ambitiøs og ensartet afgift på landbrugets drivhusgasudledninger kan vi skabe den nødvendige omstilling af vores landbrug, så vi producerer mere mad til mennesker og mindre foder til dyr. På mindre areal end i dag og til gavn for klimaet.


Fremtidssikring af vores grundvand for rent vand til kommende generationer

Vi skal stille krav til vores drikkevand og styrke kontrollen med vores grundvand og vores vandværker. Grundvandsressourcen skal fremtidssikres og vandværker skal eksempelvis kunne opkøbe og udtage landbrugsjord i boringsnære områder.


Skovrejsning og meget mere økologi skal mindske sprøjtning omkring vores grundvand

Mere landbrugsjord omkring vores grundvand skal udtages af konventionel drift og omlægges til økologi. Fx initieret af vandværkernes opkøb. Danmarks generationsskov skal også bidrage til at sikre grundvandet.