Tænk grøntGrøn og stærk hovedstad

Vi skal investere i en grønnere hovedstad, hvor der er plads til visionære projekter og uddannelse i stedet for at skære med provinspopulisme som undskyldning. Bispeengbuen på grænsen mellem København og Frederiksberg skal rives ned og Ladegårdsåen op til overfladen.


Ikke mere ’hovedstads-bashing’


Jeg har både erfaring som folketingsmedlem for Radikale Venstre i København og jeg er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Jeg er vokset op i København og har boet i hovedstaden næsten hele mit liv. Derfor er jeg meget ærgerlig over den “hovedstads-bashing”, som desværre er fremherskende på Christiansborg.


De seneste år har den socialdemokratiske regering fx nedlagt studiepladser i hovedstaden, fjernet unødigt mange millioner fra den kommunale økonomi og gennemført en sort infrastrukturpakke uden at investere i grøn infrastruktur i hovedstaden - uden at leve op til deres eget valgløfte om at fjerne Bispeengbuen.

Lad os sammen skabe fremtidens grønne storby


På Frederiksberg fungerer samarbejdet mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet ellers langt bedre, end på den nationale scene. Her har vi sammen erstattet 112 års konservativt styre med et nyt SR-makkerskab på midten. Og det der især forener os, er klima, miljø, børn, skole, økonomisk ansvarlighed, åbne beslutninger samt kærlighed til byen og hovedstaden. Gid det var sådan på Borgen!


Jeg drømmer om, at langt flere partier på Christiansborg, igen får fokus på vores hovedstad som et lokomotiv for vækst og jobskabelse i hele Danmark. Jeg går til valg på en grøn og stærk hovedstad. Et København og Frederiksberg hvor der både er ren luft og boliger til alle. Hvor vi fremmer cyklisme, el-biler og kollektiv transport. Hvor vi fjerner Bispeengbuen og åbner Ladegårdsåen.

Mine forslag:

Stop hovedstads-bashing

Regeringen har efter den kom til magten vist, at den er ligeglad med hovedstaden, med byens udvikling, borgere og erhvervsdrivende. Jeg vil kæmpe imod lukning af studiepladser, kæmpe for flere midler til grøn infrastruktur i København og på Frederiksberg.


Fjern Bispeengbuen og åbn første del af Ladegårdsåen

Jeg har kæmpet for ’Åbn Åen’-projektet hele mit politiske liv, og vil arbejde for at Christiansborg kommer til lommerne og støtter København og Frederiksberg kommuner langt mere i arbejdet med at fjerne halvdelen af Bispeengbuen, så vi kan genåbne de første 40% af Ladegårdsåen og skabe en ny grøn oase på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Det er en løsning, som kan realiseres inden for relativt få år, hvis staten er villig til at hjælpe kommunerne.


Genåbn hele Ladegårdsåen og gør HC. Andersens Boulevard grøn, med bilerne under jorden

Jeg vil arbejde for et tættere samarbejde mellem staten, København og Frederiksberg for at få visionen om en Grøn Boulevard til at lykkes, så vi om en række år forhåbentlig kan gå en grøn tur langs åen på Åboulevarden, hele vejen ned til H.C. Andersens Boulevard.


Boliger i byen

Det er grønnere at bo i hovedstaden, end de fleste andre steder. De fleste bor i mindre lejligheder. Vi kører mindre i bil og tager cyklen oftere. Faktisk er en københavners CO2-udledning kun halvt så stor som en gennemsnitlig danskers. Men det er svært for studerende og mennesker med almindelige indkomster at finde plads og råd til at bo i byen. Derfor vil jeg have bygget flere ungdomsboliger og se på boligområdet mere bredt, så vi kan komme skævhederne på boligmarkedet bedre til livs.


Mindre luftforurening

Partikelforurening bl.a. fra biler og brændeovne koster hundredvis af borgere i hovedstaden livet hvert år. Derfor ønsker jeg endnu strammere regler fra Christiansborg, som gør det muligt at forbyde gamle brændeovne, lave udvalgte trafikzoner kun for elbiler osv.  


Mere metro

Metroen binder byen sammen med effektiv og grøn transport. I fremtiden skal vi have endnu mere metro i byen.


Bedre cykelby

Cyklisme i byen reducerer trængslen i byen, og gør os alle sundere. Jeg ønsker en bedre infrastrukturaftale, hvor der bruges mere på cykelstier og mindre på motorveje.


Kollektiv transport

Borgere fravælger først bil, når de er trygge ved, at alle deres rejsebehov kan dækkes på anden vis. Derfor skal vi have et stærkt trafikselskab i hovedstaden, der zoomer ind på at forbedre alle borgeres rejsebehov.


International arbejdskraft

Hovedstaden spiller en nøglerolle i at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, som fx er afgørende for de virksomheder, der knytter sig til grøn omstilling. Det er vigtigt for hele Danmark, at København fortsætter sin udvikling som attraktiv by for international arbejdskraft. Og derfor skal vi bl.a. nedsætte beløbsgrænsen og gøre det let for virksomheder at ansætte og fastholde dygtige udlændinge.