Tænk grøntDen menneskelige aktivitet presser naturen


Naturen kalder på politisk ansvar, lederskab og handling. Danmark er et landbrugsland. På godt og ondt. Mere end 60 pct. af Danmarks areal er dækket af opdyrket jord. Det presser vores smukke natur og mange af Danmarks plante- og dyrearter er i fare for at forsvinde.


Fiskene forsvinder fra havene omkring Danmark. Trawlfiskeri, råstofudvinding og dumpning af havneslam fra anlægsprojekter lægger vores havbund øde hen. Stenrev er forsvundet og fiskenes ynglesteder er væk.


Skovene udleder mere CO₂ end der optages. Manglende skovplantning de seneste mange år betyder at den dansk skov bliver nettoudleder af CO₂ inden for få år, hvis ikke vi gør noget drastisk. Skoven dækker omkring 15 pct. af Danmarks areal, hvilke er langt fra vores nationale målsætning om 25 pct. skov i Danmark – eller mere end 1 mio. hektar.


Et grønnere Danmark med plads til et rigt dyreliv


Tænk hvis vi tog naturens behov seriøst. Hvis vi kunne skabe et land, hvor menneskelig aktivitet og dyreliv ikke var hinandens modsætninger. Hvor vi sikrede bæredygtige levesteder for alt fra bier til bævere, så næste generation kan opleve en natur i fremgang i stedet for modgang.


Jeg drømmer om et Danmarkskort præget af skov, heder og moser. Hvor fødevareindustrien fylder mindre, selvom den stadig bidrager til at mætte verden. Hvor naturen både beskytter vores grundvand og sørger for, at vi optager mere CO₂, end vi udleder. Hvor skovene er så store, at man kan fare vild og hvor havets økosystem er i balance og danner grundlag for et bæredygtigt fiskeri.

Mine forslag:

En ny biodiversitetslov skal stadfæste naturens rettigheder i en menneskeskabt verden

Danmark har vist verden vejen med klimaloven. Det er på tide, at vi gør det samme for naturen. Vi må gå foran og indføre en biodiversitetslov, der igen viser vejen og beskytter vores natur. Generation efter generation.


Med seks gange mere skovrejsning end i dag, skal vi skabe en ’Generationsskov’

Frem til 2040 vil Radikale Venstre plante seks gange mere skov, end der plantes i dag. Det giver mere end 250.000 hektar eller omkring 40 pct. mere skov end der i dag pryder det danske landskab. Det er lykkedes Radikale Venstre at forhandle en grøn fond igennem i Folketinget på mere end 50 mia. kr. Her vil vi blandt andet bruge 10 mia. kr. på denne historiske skovrejsning. Nu har vi pengene. Lad os så komme i gang! Skoven vil optage CO₂ og danne grundlaget for at vi i 2040 vil kunne optage mere CO₂ end vi udleder.


Bedre skovdrift og mere certificeret bæredygtigt skovbrug

Bæredygtigt træ er råmaterialet til fremtidens bæredygtige byggeri. Et byggeri hvor vi bruger mere træ og mindre beton og stål. Samtidigt skal overskudstræ bruges i kraftværker og give strøm og varme, når vinden ikke blæser. Derfor skal den eksisterende skov – og den nye skov, vi planter, certificeres bæredygtigt.


Mere fredet og beskyttet natur i Danmark – til lands og til vands

Vi skal beskytte den sårbare og værdifulde natur, vi i dag har glæde af. Både til lands og til vands. Derfor skal vi have mindst 30 pct. beskyttet areal - både i land og på havet. Og mindst 10 pct. skal være strengt beskyttet eller fredet, så naturen kan få fred for den menneskelige aktivitet, som skader plante- og dyreliv.


Vi skal genskabe den tabte natur

Sandsugning, trawl, landbrug og anden udnyttelse af vores lands ressourcer har lagt havbunden gold hen - uden tang eller stenrev. Søer og vandløb er forsvundet og åer er rettet ud. Vi skal have en samlet plan for genopretning af Danmarks natur. Så fisk igen kan yngle i stenrevene og åen igen slynger sig i landskabet.