Tænk stærktUdlændingepolitikken mangler sund fornuft

Skiftende regeringer har i tyve år ført en skæv og skør udlændingepolitik på mange områder. I stedet for at løse integrationsudfordringerne har både røde og blå partier kappedes om at fremstå mest ’stramme’. Det er endt meningsløst og hjerteløst.


Hvorfor skal mennesker, som vil bidrage til vores samfund, sendes ud af landet? Vi mangler mennesker!

Danskere, som finder kærligheden uden for landets grænser, kan ikke bo her med den, de elsker. Unge, født og opvokset i Danmark, accepteres ikke som danske. Danmark løber fra sit internationale ansvar for verdens flygtninge.


Et Danmark, der er åbent mod verden


Tænk hvis vi behandlede alle ligeværdigt – uanset hudfarve, sprog, religion. Hvis vi satte en dyd i at leve sammen og gav plads til forskellighed. Hvis vi satte dansk snusfornuft foran fremmedfrygt.


Danskere skal kunne bo i Danmark med en international familie, hvis de kan forsørge sig selv og ikke er kriminelle.


Velintegrerede udlændinge skal mødes af regler om statsborgerskab og opholdstilladelser, som er baseret på sund fornuft og rimelige krav, der understøtter integrationen. Det er tid til en ny udlændingepolitik. Ikke skør symbolpolitik og national enegang

Mine forslag


Udlændinge, der bidrager, skal ikke smides ud af Danmark

Udlændinge i fast arbejde eller uddannelse skal have bedre muligheder for at blive i Danmark, eksempelvis også selvom forholdene i deres hjemland ændrer sig. Konkret foreslår Radikale Venstre at udvide arbejdsmarkedstilknytningsordningen, så flere velintegrerede nydanskere kan bruge ordningen, og så mere af efterspørgslen på det danske arbejdsmarked kan imødekommes.


Danskere skal have ret til at bo i Danmark med deres familie

Reglerne for familiesammenføring skal ændres, så de meningsløse krav fjernes og erstattes af rimelige krav, der understøtter god integration.


Statsborgerskab til unge født i Danmark

Hvis du er dansk, skal du selvfølgelig også anerkendes som dansk. Men sådan er det desværre ikke for alle danske unge i dag. Derfor ønsker vi, at unge, som er født og vokset op i Danmark, som passer deres skole og ikke begår kriminalitet, fremover får et dansk pas, når de består folkeskolens afgangseksamen, eller når de fylder 18 år.


Uddannelse skal sidestilles med beskæftigelse ved ansøgning om permanent ophold

Som reglerne er i dag tilskyndes unge til at tage ufaglært arbejde i stedet for at uddanne sig, da beskæftigelse er en forudsætning for at få permanent opholdstilladelse. Vi ønsker, at uddannelse skal tælle som beskæftigelse ved ansøgning om permanent ophold.


Flere kvoteflygtninge

Danmark skal tage ansvar for at hjælpe nogle af verdens mest udsatte. Kvotesystemet er grundlæggende den ordnede løsning, alle ønsker sig, hvor de svageste får hjælp først, og hvor landene modtager flygtninge under ordnede forhold. Det system skal vi fremme, ikke svække. Derfor skal Danmark igen tage imod mindst 500 kvoteflygtninge årligt.


Stop for hjemsendelser til Syrien

Syrien er ikke sikkert. Flygtninge bør ikke sendes hjem, så længe der stadig er krig i deres hjemland.