Tænk stærktFor mange får ikke den rette hjælp i tide


Der mangler tid, nærvær, kolleger og kapacitet i alle led af sundhedsvæsnet og i kommunerne. Antallet af børn og unge, der får en psykisk diagnose, stiger hvert år. Der går alt for ofte lang tid fra udfordringen viser sig, til den rette hjælp kommer – både for mennesker med psykiske problemer og for mennesker med handicap.


Problemerne vokser år for år, men vi formår stadig ikke at handle politisk. Børn og unge venter alt for længe, før de får den nødvendige behandling i psykiatrien. Psykiske patienter kommer for sent ind i psykiatrien og udskrives for tidligt. Alt for mange bliver genindlagt i stedet for at blive færdigbehandlet. Mennesker med handicap får ikke den hjælp, de har ret til og brug for. Resultatet er rigtige menneskers liv, der står i stampe.

Fællesskaber og muligheder for alle – uanset baggrund


Tænk hvis vi sikrede alle den nødvendige hjælp i tide. Tænk hvis vi så mennesket før systemet, og turde tage ordentligt fat om problemerne gennem forebyggelse, individuelle indsatser, prioriteringer, reformer og stærkere samarbejde på tværs af sektorer.


Det skal være let at få den hjælp, man har brug for, uanset baggrund og forudsætninger, så mennesker kan udfolde sig, høre til og trives. Tænk hvilket samfund, vi kunne få, hvis alle - unge som voksne - blev en del af fællesskabet og oplevede muligheder i livet uanset forudsætninger og baggrund.

Mine forslag


Markant løft af psykiatrien, så den får de nødvendige ressourcer

Der skal investeres i børne- og ungepsykiatrien, nedbringes ventelister, strukturel forebyggelse, styrke PPR, ligestille psykiske og fysiske lidelser så området får den nødvendige opmærksomhed.


Trivselskommission for børn og unge

Kommissionen skal på et solidt fagligt grundlag afdække kilderne til den massive mistrivsel og komme med forslag til at ændre udviklingen.


Målrettet indsats for unge med handicap og særlige behov

I den kommunale indsat for unge med handicap eller særlige behov skal muligheden for job og uddannelse ligestilles, så den enkelte unges udgangspunkt og bedste vej videre bliver styrende for valget af indsatser.


Retssikkerheden for mennesker med handicap skal øges ved at styrke Ankestyrelsens beføjelser

I dag oplever mange mennesker, at klagemulighederne er for dårlige. Der er fejl i næsten hver anden sociale sag hos kommunerne, som ankes. Det er ekstremt bekymrende, særligt fordi nogle borgere slet ikke har ressourcer eller overskud til at klage. Vi skal styrke Ankestyrelsens adgang til at vurdere og prøve den afgørelse, der er truffet.


Vi skal rydde op i systemer og silotænkning

Systemer og silotænkning gør det i dag svært at sikre stærkere samarbejde mellem regioner og kommuner om indsatser for mennesker med særlige behov. Behandlingssystemet skal være tæt på, når den social indsats ikke slår til.


Vi vil styrke civilsamfundets frivillige organisationer

De frivillige organisationer spiller en central rolle i at understøtte fællesskaber og muligheder. Derfor skal vi sikre, at endnu flere får mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden blandt andet ved at undersøge mulighederne for at udbrede ordningen med fritidspas og fritidsjobs.