Tænk stærktVores sundhedsvæsen er underbemandet og alt for ulige


Vi står overfor enorme udfordringer og presset vil stige i årene, der kommer. Vi bliver flere ældre og der kommer flere kronikere samt stigende medicinudgifter. Vores dygtige sundhedspersonale løber for stærkt og har ikke tiden og ressourcerne til at sikre tilstrækkelig omsorg og nærvær. Det er utilfredsstillende for både personale og patienter.


Der mangler kolleger i alle dele af sundhedsvæsnet. Folk venter alt for længe på nødvendige udredninger og behandlinger, og vi har sat den faglige vurdering ud af kraft med en behandlingsgaranti, som giver flaskehalse i systemet. Uligheden i vores sundhed er fortsat alt for stor – både socialt, økonomisk og geografisk. Ældre oplever i for høj grad, at alderdom er synonymt med nedslidte plejehjem, pressede hospitaler og ensomhed.

Flere sunde leveår og et sundhedsvæsen i balance


Tænk hvis vi alle – unge som ældre – voksede op som sunde og stærke individer. Så vi fik flere gode og sunde leveår med høj livskvalitet.


Tænk hvis alle kunne opleve, at det var let at få hjælp, når de har brug for det, og at hjælpen altid var den bedste. Hvis din sundhed og dine muligheder i fællesskabet ikke afhang af dine forældres baggrund. Hvis vores sundhedsvæsen kunne blive en arbejdsplads, hvor de dygtige ansatte glæder sig til at møde ind og bruge deres faglighed.


Tænk hvis vi turde sætte det vigtigste først – ud fra faglig viden og prioriteringer. Så patienternes livskvalitet og behandlingspotentiale bliver vigtigere end de dyre garantier, der dræner vores sundhedssystem og psykiatri.

Mine forslag


Sundhedspersonalet skal have flere kolleger

Vi vil sikre flere hænder ved at lave arbejdsudbudsreformer, samt gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, gøre det lettere for udenlandske læger at arbejde i det danske sundhedsvæsen, skabe mere prestige og flere muligheder i velfærdsprofessionerne ved nye, gratis og garanterede videreuddannelsesmuligheder


Bedre forebyggelse af rygning

Et helt afgørende område at tage fat i er tobak og alkohol, der står bag den største ulighed i sundhed. Tobak skal være væsentlig dyrere (90 kr. for en pakke cigaretter) og sværere at få fat på.


Seniorlivet skal være en gylden tredje alder med trivsel, muligheder og fællesskaber

Vi vil blandt andet give alle kommuner mulighed for at søge om at kunne sættes fri fra de regler, som mest af alt skaber mere bureaukrati, og give flere ældre mulighed for at selv at vælge den boform, de ønsker og har behov for uanset om det er i ældrebofællesskaber, egen bolig eller plejebolig.


Ny teknologi og telemedicin, så vi får flere lette behandlinger tæt på borgerne

Det skal ske med ny teknologi og telemedicin og bl.a. baseres på erfaringer fra coronanedlukningerne.


Bedre behandlinger og brug af data

Vi skal – naturligvis med respekt for GDPR og personfølsomme data – blive bedre til at bruge sundhedsdata i forskningen, så vi kan udvikle nye og bedre behandlinger til gavn for patienterne.