Tænk stærktVi mangler mennesker og midler til at løse vores udfordringer


Vores velfærdssamfund er under pres og vi mangler mennesker.Vi står over for store udfordringer, som kræver vanskelige beslutninger og klare politiske valg. Klimakrisen står uløst og kræver store investeringer, velfærdssystemet er presset af mangel på medarbejdere og virksomhedernes vækstmuligheder hæmmes af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Alt sammen i skyggen af en ulykkelig krig, der kalder på markante investeringer i soldater, bevæbning og beredskab.


Uden nye reformer er der ikke mange penge i kassen de kommende år. Og der mangler allerede i dag mennesker til at løfte opgaverne i virksomheder og velfærdsinstitutioner.


Hvis vi vil løse virkelighedens kriser og øge ambitionerne, er der behov for at lægge berøringsangsten for reformer på hylden, droppe symbolpolitikken og tage livtag med de virkelige problemer.


Større ambitioner gennem nye reformer


Tænk hvis vi kunne finde penge til det hele - klimakrisen, tryghed i velfærden og vækst i virksomhederne. Så vi kunne ansætte nye kolleger til de lærere, sygeplejersker og sosu’er, som i dag løber alt for hurtigt. Så vi kunne styrke uddannelser, skoler og psykiatrien, så børn og unge kunne få en højere trivsel, og så fundamentet for fremtiden kunne styrkes. Og så vi kunne skabe endnu flere jobs i den private sektor.


Tænk hvis vi turde træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for at tage hånd om virkelighedens kriser. Vi ønsker at gennemføre reformer, så vi kan løfte råderummet og sikre mennesker nok til den grønne omstilling, til behovet i virksomhederne og til at løfte velfærden.

Mine forslag


Flere mennesker – både til virksomheder og til velfærd

I vores 2030-plan viser Radikale Venstre, hvordan reformer kan sikre 23.000 flere beskæftigede i 2030. Sammen med den demografiske udvikling og tidligere vedtagne reformer, vil det give et samlet løft i beskæftigelsen på 63.000 i 2030. Det ville muliggøre, at vi kan have høje ambitioner både for udviklingen af velfærden og af det private erhvervsliv.


Mere viden og et konkurrencestærkt erhvervsliv

Vores konkurrencestærke virksomheder er essentielle for, at vi fortsat kan være et velstående land, hvor vi kan tage os af hinanden. Vi kender opskriften: Vi skal fortsætte med at investere i vores uddannelser, så der bliver ved med at være dygtige medarbejdere til virksomhederne. Vi skal investere massivt i forskning, så vi fortsat er leveringsdygtige i ny viden, innovative løsninger, og så vi kan skabe grundlaget for nye væksteventyr gennem både eksisterende virksomheder og iværksættere. Derfor sætter vi 2 mia. kr. af til at øge forskningsindsatsen.


Fremtidsinvestering i børn, unge og uddannelser

Radikale Venstre ønsker at prioritere 6,5 mia. kr. om året fra 2030 til børn, unge og uddannelser. Det skal bl.a. give flere lærere, højere pædagogandel, bedre fritidspædagogik, gratis deltidsuddannelser, en milliard til bedre kvalitet i videregående uddannelse, FGU og erhvervsuddannelser. Derudover videreføres taxameterløftet til ungdomsuddannelserne.


Flere penge og kolleger i sundhed, omsorg og velfærd

Radikale Venstre ønsker at etablere en pulje på 5 mia. kr. i 2030 til bedre normeringer på centrale velfærdsområder. Resurserne skal især målrettes sundheds- og plejesektoren.


Skatteændring så det bedre kan betale sig at yde en indsats frem for at låne

Radikale Venstre ønsker en skatteomlægning, hvor vi gør rentefradraget lidt mindre gunstigt og til gengæld lemper skatten på indkomst både i top og i bund. På den måde gør vi det mindre fordelagtigt at stifte gæld og øger gevinsten ved at arbejde.


Mere efteruddannelse, mindre efterløn

Radikale Venstre mener, at det er forkert at bruge penge på at trække gode kræfter ud af arbejdsmarkedet i en tid, hvor vi mangler medarbejdere – både i den offentlige og i den private sektor. Vi vil derfor udfase efterlønnen gradvist fra 2025 – og bl.a. bruge nogle af de sparede penge på at gøre adgangen til videreuddannelse gratis og meget mere attraktiv.