Tænk stærktMagten lukker sig om sig selv


Tilliden til politikere, myndigheden og selve demokratiet er presset. De seneste års kriser, sager og beslutninger har slidt på tilliden til det samlede politiske system – og på tilliden mellem de forskellige aktører i det parlamentariske system.


Retsstaten er under pres og udfordres igen og igen. Grundlæggende rettigheder må vige for politiske agendaer. Regeringens adfærd som egenrådig og et skævt magtforhold mellem regeringen og Folketinget udfordrer tilliden endnu mere. Alt for ofte vedtages hastelovgivning på mangelfuldt grundlag og uden inddragelse af dem, lovgivningen vedrører.


Et åbent og stærkt demokrati


Tænk hvis vi kunne genskabe tilliden til politik og demokrati. Åbenhed avler tillid, mener vi i Radikale Venstre.


Vi er overbeviste om, at vi må rykke tættere sammen og sørge for bredere inddragelse, når verden fyldes med modsætninger.


Vi ønsker at bevare vores åbne samfund, hvor vi har stor tillid til hinanden og til myndigheder og magthavere.


Vi ønsker et demokrati, der inviterer til borgerinddragelse.


Vi ønsker et fornyet lederskab og en regering med rødder i et stærkt Folketing, der er i konstant dialog med borgere, civilsamfund og erhvervsliv – ude og hjemme.


Vi ønsker en ny offentlighedslov, som skal gøre det nemmere for både medier og borgere at følge med i de politiske processer, samtidig med at regeringen har plads til sin indre dialog og beslutninger.

Mine forslag


Åbning af offentlighedsloven

Vi skal have en ny offentlighedslov, der skaber større åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. For åbenhed er afgørende i en tid, hvor tilliden til politikerne er i bund, og fake news florerer. Det er en forudsætning for demokrati, at vi kan se magthaverne efter i kortene. Men det er mulighederne ikke gode nok for i dag.


Kortere vej fra handling til konsekvens

Der skal følge finansiering med når der fx vedtages hårdere straffe, for ellers strander sagerne hos politi, anklagemyndighed og domstole som i dag allerede har meget lange sagsbehandlingstider. Dette skader retsfølelsen og tilliden til retsstaten.


Styrk lovprocessen

Vi vil bl.a. indføre en automatisk revisionsklausul ved love, som er hastebehandlet og indføre parlamentariske høringer for at sikre gennemsigtighed i det parlamentariske arbejde.